Nohy – naše druhé srdce

Pohyb a cirkulace krve

Známý odborník a specialista na běh Miloš Škorpil tvrdí, že pravidelný běh, chůze a pohyb všeobecně přispívají k lepší cirkulaci krve v lidském těla a to přináší nezanedbatelné benefity. Podívejme se na tuto problematiku z odborného hlediska.

Krev zajímavě popisuje Dr. Edvard Babák ve své publikaci Tělověda,  jako rudou purpurově červenou tekutinu, slané až mírně nasládlé chuti s neutrální až mírně alkalickou reakcí. Pod mikroskopem se krev jeví jako bezbarvá plasma ve které jsou obsaženy červené a bílé krvinky.

Krev tvoří 5-8% tělesné hmotnosti člověka. Tedy u dospělého člověka to v průměru činí 5l krve. Krev se skládá s mezibuněčné tekutiny (plazmy)-53% a buněčnými krevními elementy – 47%.

Funkce krve

Krev zprostředkuje přenos látek a dýchacích plynů mezi zevním a vnitřním prostředím organismu. Během své pouti v lidském těle transportuje živiny, metabolity, hormony, vitamíny.  Podílí se na imunologických procesech organismu. Významnou roli sehrává při termoregulaci. (Přidalová,Riegerová 2009)

Krev tedy naše tělo zásobuje živinami, odvádí odpadní látky z těla a připravuje tělo na obranu proti nemocem. To vše za předpokladu, že je zachována správná cirkulace krve.
Tady přichází na řadu právě tělesný pohyb, který správnou cirkulaci udržuje.
Pocity chladu nohou, únavy a následné náchylnosti k respiračním onemocněním při dlouhých hodinách u počítače už jistě mnoho z nás zažilo. Potřeba pohybu ve vztahu ke zlepšení krevního oběhu je tedy jasná.

Dolní končetiny jako druhé srdce

To že srdce je hlavním orgánem, který vhání krev do tepen a do jednotlivých tkání těla je všeobecně známo.
Méně známý fakt je, že dalším důležitým orgánem, který pomáhá při proudění krve v cévách, jsou svaly nohou.
Tuto důležitou činnost však provozují pouze při pohybu, tedy při chůzi, běhu nebo jízdě na kole, kdy se smršťují a vhání krev žilami zdola nahoru směrem k srdci.(Trča,1987)

Věnujme tedy alespoň 2x denně 20 minut intenzivnější chůzi nebo běhu a uděláme pro své tělo mnohem více než nákupem potravinových doplňků.

Na závěr ještě citát slavného fyziologa I.P. Pavlova, nositele Nobelovy ceny, který se dožil 86 let.
Celý život jsem miloval tělesnou činnost a duševní práci. Tu prvou snad ještě více.

Zdroje:

PŘIDALOVÁ, Miroslava a Jarmila RIEGEROVÁ. Funkční anatomie II. Olomouc: Hanex, 2009. Edukace (Hanex). ISBN 978-80-7409-025-7.
TRČA, Stanislav. Cesty k dlouhověkosti. Praha: Avicenum, 1987. Život a zdraví (Avicenum).

Foto: Pixabay.com