O projektu

TheHuman.cz je pozvolna rozšiřující se magazín životního stylu se zaměřením na osobní rozvoj.

Jak publikovat na TheHuman.cz?

Jednoduše! Můžete publikovat jak pod vlastním jménem tak pod nickem, který uvedete v mailu. Narazíte během dne na zajímavý a originální tip co se týče osobního rozvoje?  Upadne často tento nápad do hlubin odpadkového koše vašich nerealizovaných předsevzetí? Pošlete nám článek na TheHuman.cz

TheHuman.cz je svobodný magazín, kde lidé sdílejí své názory a zkušenosti podpořené ovvěřenými autorittami.
Vzhledem k současnému stavu a kvalitě informací magazín TheHuman.cz preferuje ověřené zdroje.
Představte si, že píšete seminární práci. Vycházíte z tvrzení autority v daném oboru a tu se snažíte vyvrátit či potvrdit svým komentářem.
TheHuman.cz chce být protipólem mouder z bulvárních časopisů. Pokud hledáte články opřené o názory skutečných odborníků, pak čtěte TheHuman.cz

Vzhledem k tomu, že články publikují sami čtenáři, včetně dodaného grafického materiálu provozovatel webu TheHuman.cz nenese odpovědnost za případné škody jak autorské tak jiné, vyplývající z užití publikovaných informací
Pokud narazíte na jakoukoliv nesrovnalost kontaktujte nás zde. V případě zjištění, že se jedná o oprávněnou stížnost, bude článek bez prodlení odstraněn.