Brain Derived Neurotrophic Factor, tj. mozkový neurotrofický faktor(protein podněcující např. růst...