Voda a přežití

7. 9. 2022 | Survival

Jak dlouho vydrží člověk bez vody?

Nejčastěji odborná literatura uvádí mezní hodnoty doby po kterou vydrží člověk bez vody 7-10 dnů.
Hodnoty to jsou ovšem opravdu krajní. Již po několika dnech bez přísunu tekutin se budou projevovat příznaky dehydratace jako jsou závratě, malátnost, rozostřené vidění, bolesti hlavy, zrychlený tep a výrazně také klesají mentální schopnosti. Hrozí i riziko poškození ledvin. Tělo totiž primárně potřebuje vodu jako rozpouštědlo.

Voda a naše tělo

Voda je skutečně důležitá. Nejlépe si to uvědomíme na základě faktu, že 60-70% tělesné hmotnosti (v závislosti na pohlaví) tvoří právě voda.
Pokud dojde ke ztrátám vody nad 10 litrů, nastává kromě příznaků dehydratace rovněž zástava močení a nakonec smrt.
Ke ztrátám vody a následné dehydrataci nedochází jen díky nedostatku z vnějšího prostředí, ale příčinou mohou být i silné průjmy.

Kolik potřebujeme vody denně?

Tady se údaje poměrně liší. Nebudeme zabíhat do extrémů. Použijme selský rozum a začneme na průměrné hodnotě 3 litrů na den pro zdravého člověka při běžné aktivitě. Toto množství se úměrně zvyšuje podle okolních podmínek, jako je zvýšená námaha, vysoká teplota, případně jak bylo výše uvedeno, např. průjmové onemocnění.

Test dehydratace

Nejčastěji se používá k určení dehydratace barva moči. Čím je moč tmavší, tím je riziko dehydratace vyšší. Tmavá moč by měla být signálem, abychom se zaměřili na zajištění přísunu tekutin.

Dalším testem je elasticita kůže. Tzv. test kožního turgoru. Je to jednoduché: zmáčkneme kůži např. na hřbetu ruku podobně jako by jsme se chtěli štípnout. Za normálních okolností se kůže vrátí rychle zpět. Při dehydrataci se bude kůže vracet zpět do napnutého stavu pomalu a zůstane déle zmáčknutá.

Co dělat při dehydrataci

Důležité je nepřijmout najednou velké množství vody! Vyvarujme se situacím, které známe z dobrodružných filmů, kdy hrdina při objevení oázy v poušti pokleká ke zdroji vody a dlouho hltavě pije. Hrozí poškození ledvin! Pokud se tedy chceme dostat rychle zpět do kondice, doplňujeme vodu pozvolna.
Při dehydrataci se samozřejmě doporučuje nápoj obsahující elektrolyty. Nouzově si jej můžeme připravit tak, že v jednom litru pitné vody rozmícháme půl lžičky vody a 6 lžiček cukru. Voda by neměla být příliš studená, ideálně o teplotě lidského těla.

 

 

Doporučujeme k přečtení:

náš Newsletter

Pin It on Pinterest